Aylin AKDEMİR
Birim
Genel Sekreterlik
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı